Butikslokal, Märsta 2020

Stålpålningsprojekt för butikslokaler i Märsta som pågick under en treveckorsperiod i oktober/ november 2020. Totalt 500 pålar slogs ner med en sammanlagd längd på drygt 3 000 meter.

Dimensionerna på pålarna som användes var RR90x6,3, RR115x6,3, RR115x8 och RR140x8.

Maskinen som användes under projektet var Viking 3, se denna länk för mer information; https://rovalin.se/vara-maskiner/palning/viking-3-stalpalning/

  • Butikslokal, Märsta 2020

    • Laddning 12m påle

    • Viking 3

    • PDA-mätning