Löten Hamn, Munsö våren 2017

Spontprojekt på Munsö (utanför Ekerö).

Spontprojekt för en ny hamnbassäng med plats för två stycken fartyg.
Projektet innehöll dryga 300krönmeter spont i längder om 14-18m/st.
Spontningen pågick under majmånad 2017.

 • Löten Galleri

  • IMG_2588

  • IMG_2593

  • IMG_2594

  • IMG_2595

  • IMG_2763