Om Rovalin

Rovalin AB är ett fristående privatägt bolag inom grundläggningsbranchen.
Vi dimensionerar och utför slagna pålar i betong och stål/ Borrning av pålar och sponter, samt traditionella vibrodrivna spontarbeten.

30st anställda och omsätter ca 200mnk/år.

Vi har en stor och bred maskinpark som gör och flexibla och konkurrenskraftiga.
Med eget pål & spontlager och egen verkstad så kommer vi snabbt igång med nya projekt.

Företaget ägs och drivs av Johan Saarela och Hans Gullström.