Grodan pålmaskin (inomhus pålning)

Beskrivning & info

Pålmaskin för att slå 1 alternativt 2m pålelement.

Maskin som tar sig in i trånga utrymmen för exempelvis grundförstärkning eller tillbyggnad hos privatperson.
Gummilarver för att minimera skador på markplattor/gräsmattor m.m.

Maskinen är radiostyrd.
Vikt ca 2,5ton.