EGT VD108 källarmus eldriven (Grundförstärkning)

Beskrivning & info

Med hjälp av våra två styckna källarmöss har vi möjlighet att komma in i lokaler/ källare/ tunnlar för att grundförstärka befintliga husbyggnader, eller komma under broar/ andra hinder som begränsar arbetshöjden. Den ena är dieseldriven och den andra går på el, här nedan finner ni mer info kring vardera maskin.

 

Källarmus eldriven EGT VD108 (den röda)

Helt eldriven borrmaskin för neddrivning av RD-pålar.
Klarar dimensioner upp till Ø220-pålar.Då maskinen ej behöver något powerpack så gör det att den är väldigt flexibel för användning inomhus.Maskinen är helt radiostyrd.
Klarar rörlängder om max 2000mm/st.

Vikt: ca 3500kg

Bredd: 0,9m

Tescar med powerpack, sänk- & topphammare (den blåa)

Max längd rör 1000mm

Max dimension RD-pålar Ø220.

Min takhöjd 2,4m sänkhammare, 2,8m topphammare.

Vikt 2.000kg

Bredd: 0,8m