Betongpålning

Betongpålning utförs med frifallshejare. Metoden är Sveriges vanligaste och används framförallt till bostadsbyggen och där marken är förhållandevis fri från  större block & hinder.

Standardpålar är av material: SP1, SP2, SP3 och tar upp till ca 1400kN/st.

Vi slår även träpålar med betongpålemaskiner.