Stålrörspålning

Stålrörspålning
Klena stålrörspålar:
Dim Ø76- Ø220mm

Vi har smidiga radiostyrda maskiner som endast väger ca 30ton. Utrustade med hydraulhejare.

Materialet levereras i längder mellan 1-12m, skarvning utförs med skarvhylsprincip vilket gör att slagningen av pålar går fort.

Grova stålrörspålar :
Dim Ø220 – grövre

Neddrivning görs med betongpålemaskiner med frifallshejare. Vi har maskiner med 4-7tons hejare.