Spontning

Larssenspont/ tätspont:

Metoden är den vanligaste sponttypen i Sverige. Rovalin lagerför främst VL603 och VL605 plank. Neddrivning sker främst med högfrekvent vibro som sitter fastmonterad i en gejderstyrdmast. Vi har maskiner som klarar planklängder upp till 18m innan skarvning behövs.

Drivning kan även ske med frihängande vibro i tex mobilkran samt med spontaggregat monterad i grävmaskin, såkallad Movax.
Vi har samtliga av dessa typer i vår maskinpark.

Berlinerspont:

Metoden används framförallt där marken har hinder i spontlinjen ex stenblock osv så en traditionell larssenspont ej är lämplig.
Rören borras på en linje med ett c/c mått på ca 0,5-2m. Därefter utförs schaktning och plåtning omvartannat tills man får en vägg.

Metoden är borrning och utförs på samma vis som en RD-påle. Berlinersponter brukar ofta kompletteras med hammarband (stålbalk) och dragstag i konstruktionen.

RD-Wall / Rörspont:

En lösning där traditionell larssenspont ej går att slå pga hinder i marken och där man ända kräver en tätspont ända ned till berg.
RD-wall innebär att det är pålrör som borras med fastsvetsade spontlås. Låsen träs i varandra så rören bildar en vägg.

Arbetsmetoden för neddrivning är borrning med sänkhammare.